PDA

הצג גרסה מלאה : [עזרה]בלשון...NIR007
25/09/2006, 17:01
1.מה זה מ.פ תיאורים
2.מה זה מ.פ מושאים
3.איך יודעים מתי זה מ.פ תיאורים/מושאים
4.מה הכללים של משפט פשוט (לכיתה י)
5.מה הכללים של משפט מחובר (לכיתה י)
6.מה הכללים של משפט מורכב (לכיתה י)
איך מגלים מתי זה מ.פ
ומתי זה לוואי (מ.ש)
7.מה זה אוגד
8.איך יודעים מתי זה אוגד
9.מה זה פסוקית פשוטה/מחוברת/מורכבתבבקשה זה דחוף..

Mr.Brightside
25/09/2006, 17:29
4. המשפט הפשוט - המשפט הפשוט מוגדר כמשפט, שיש בו רק נשוא אחד. כל שאר סוגי המשפטים הם צירופים של משפטים פשוטים אחדים.
5.משפט מחובר - המשפט המחובר הוא משפט, שמורכב ממספר משפטים שחוברו יחדיו. כל חלקי המשפט המחובר הם עצמאיים ושווים אחד ביחס לשני (בעוד שבמשפט המורכב, הפסוקית משועבדת למשפט העיקרי). החיבור בין חלקיו של משפט מחובר יכול להיות חיבור של הוספה, ניגוד, או סיבה-ותוצאה.
6.משפט מורכב - משפט המורכב הוא משפט פשוט, שאחד מחלקיו (או יותר) מורחב לכדי משפט בפני עצמו, עם נשוא ונושא משלו. החלק המורחב נקרא "פסוקית" או "משפט תפל". שאר המשפט נקרא "החלק העיקרי" או "משפט עיקרי". הפסוקית מתחילה ברוב המקרים במילת שעבוד (מילת יחס+ש), ובסופה יבוא פסיק.

לוואי = כל תוספת לא-מוצרכת לחלק במשפט, שהוא שם, היא לוואי. מבחינים בין סוגי לוואים שונים, כגון לוואי מידה, לוואי תואר, וכו'. שרשרת הלוואים המצטרפים אחד לשני יכולה להיות ארוכה ביותר. לוואי גם משמש לתיאור שם העצם אליו הוא מתקשר בכל בנייני הלשון.

אוגד = האוגד מופיע אך ורק במשפטים שמניים (קרי, במשפטים שאין בהם פועל). האוגד הוא לרוב: הטיה של השורש הי"י - היה, היו; שם גוף - הם, הן; וכן פועל שמציין מעבר - נהיה, נהפך. המילה "אין" משמשת כאוגד כשהיא משמשת כשוללת שם-תואר ולא כשוללת קיום. "אין" ששוללת קיום, כמו במשפט "אין לי כלב" היא נשוא, וכך גם המילה "יש".

תיאורים במשפט הפשוט :
* תיאור זמן; דוגמה - אכלנו במסעדה אתמול. אתמול = תאור זמן.
* תיאור מקום; דוגמה - אכלנו במסעדה אתמול. במסעדה = תיאור מקום.
* תיאור מידה (כמות); דוגמה - איש זה תרם רבות למפעל ההתיישבות. רבות = תאור מידה.
* תיאור סיבה; דוגמה - החלונות נשברו מפאת הסערה. מפאת = תאור סיבה.
* תיאור תכלית; דוגמה - הלכתי למשרד כדי לתרום. כדי לתרום = תאור תכלית.

ההבדל בין תאור סיבה לתאור תכלית - סיבה מתאר משהו שקרה לפני
הפעולה (החלונות נשברו אחרי / בזמן הסערה) ולעומת זאת, תאור
תכלית, מתאר משהו שיקרה אחרי הפעולה (הוא יתרום רק לאחר ההגעה למשרד).

* תיאור תנאי; דוגמה - בלי קמח לא תהיה עוגה.
* תיאור ויתור - מתאר תנאי שהתגברו עליו; דוגמה - למרות איומי ההסתדרות בשביתה, התוכנית הכלכלית יצאה לפועל.
* תיאור מצב - תיאור שמתאר את מצב של דבר, אשר ניתן להוסיף לפניו את המילה "כש"+שם גוף מתאים; דוגמה - חזרנו מהטיול עייפים.
* תיאור אופן - מתאר אופן ביצוע של משהו. זהו התיאור הכללי ביותר.

מקווה שעזרתי.

NIR007
25/09/2006, 17:44
מ.. אז נשארו השאלות הבאות..

1.מה זה מ.פ תיאורים
2.מה זה מ.פ מושאים
3.איך יודעים מתי זה מ.פ תיאורים/מושאים
איך מגלים מתי זה מ.פ
7.מה זה אוגד
8.איך יודעים מתי זה אוגד
9.מה זה פסוקית פשוטה/מחוברת/מורכבת

בבקשה זה דחוף...

Mr.Brightside
25/09/2006, 18:04
1. מ.פ תיאורים זה מה שרשמתי לך למעלה . מ.פ = משפט פשוט תיאורים .
הנה :
תיאורים במשפט הפשוט :
* תיאור זמן; דוגמה - אכלנו במסעדה אתמול. אתמול = תאור זמן.
* תיאור מקום; דוגמה - אכלנו במסעדה אתמול. במסעדה = תיאור מקום.
* תיאור מידה (כמות); דוגמה - איש זה תרם רבות למפעל ההתיישבות. רבות = תאור מידה.
* תיאור סיבה; דוגמה - החלונות נשברו מפאת הסערה. מפאת = תאור סיבה.
* תיאור תכלית; דוגמה - הלכתי למשרד כדי לתרום. כדי לתרום = תאור תכלית.

ההבדל בין תאור סיבה לתאור תכלית - סיבה מתאר משהו שקרה לפני
הפעולה (החלונות נשברו אחרי / בזמן הסערה) ולעומת זאת, תאור
תכלית, מתאר משהו שיקרה אחרי הפעולה (הוא יתרום רק לאחר ההגעה למשרד).

* תיאור תנאי; דוגמה - בלי קמח לא תהיה עוגה.
* תיאור ויתור - מתאר תנאי שהתגברו עליו; דוגמה - למרות איומי ההסתדרות בשביתה, התוכנית הכלכלית יצאה לפועל.
* תיאור מצב - תיאור שמתאר את מצב של דבר, אשר ניתן להוסיף לפניו את המילה "כש"+שם גוף מתאים; דוגמה - חזרנו מהטיול עייפים.
* תיאור אופן - מתאר אופן ביצוע של משהו. זהו התיאור הכללי ביותר.

2. מ.פ מושאים , זה משפט פשוט מושא הנה :
המושא הוא השלמה מוצרכת לנשוא הפועלי. הדוגמה הטריוויאלית ביותר למושא היא המשפט "יוסי אכל תפוח". אם נשמיט את המילה "תפוח", ייווצר אצלנו הרושם כאליו המשפט חסר דבר-מה. אנחנו נרצה לדעת את מה בדיוק יוסי אכל. לכן, המילה "תפוח" היא מושא. גם דוגמה זו אינה מדוייקת, משום שבמקרים מסוימים (במיוחד אם המשפט הוא חלק מקטע ארוך יותר), המשפט "יוסי אכל" יכול להוות משפט שלם - אם הוא מתאר את תהליך האכילה כשלעצמו, לדוגמה.

לפועל יכולים להיות מושא אחד או שני מושאים. אם יש מספר מילים, הממלאות תפקיד של מושא, וניתן להחליפן האחת בשנייה, מדובר במושא כולל.


3. לפי המשפט דבר ראשון .
התיאור הוא השלמה של הנשוא הפועלי , והמושא הוא השלמה מוצרכת לנשוא הפועלי , מוצרכת כלומר שבלעדיה המשפט לא תקין .


כדי לגלות אם המשפט הוא פשוט מספיק שיהיה לך בו רק נשוא אחד .

7+8. אוגד רשמתי לך בתשובה הקודמת תבדוק טוב .

9. פסוקית פשוטה : היא פסוקית שיש בה חלק תחבירי פשוט ,
וככה בעצם גם המורכבת , יש בה חלק משפט מורכב , כך גם המחוברת יש בה חלק ממשפט מחובר.

מקווה שהבנת.

NIR007
26/09/2006, 14:59
אפשר דוגמאות למשפטים של אוגד?

Mr.Brightside
26/09/2006, 16:59
Originally posted by NIR007@26/09/2006 שעה 14:59
אפשר דוגמאות למשפטים של אוגד?
המחשבים הם אמצעי ולא מטרה.
תינוק הוא מתנה.

NIR007
26/09/2006, 17:56
ואיך אני מגלה את הנשוא מתי שיש אוגד?
כי מתי שיש אוגד אין פועל..

Mr.Brightside
27/09/2006, 15:59
שיש לך אוגד למשל כאן:
תינוק הוא מתנה.

אז מה שמימין לאוגד תמיד נושא , ומשמאל נשוא .
במקרה שלנו :

תינוק= נושא .
מתנה= נשוא.

NIR007
28/09/2006, 15:37
ומה שמשמאל לאוגד תמיד נשוא גם?

(תוכל להביא לי כמה תרגילים ואני יפתור לך אותם?)

Mr.Brightside
28/09/2006, 17:14
Originally posted by NIR007@28/09/2006 שעה 15:37
ומה שמשמאל לאוגד תמיד נשוא גם?

(תוכל להביא לי כמה תרגילים ואני יפתור לך אותם?)
בקשר לשאלה שלך כן.
ויש לך כאן כמה תרגילים :
כאן. (http://learn.snunit.k12.il/snunit/lashon/upload/.dibury/tar1.html)

NIR007
29/09/2006, 17:27
ומה שמשמאל לאוגד תמיד נשוא גם?

ואפשר את כול הכללים לאוגד?
איך מה עושים כדי לגלות אוגד..??

Mr.Brightside
29/09/2006, 18:03
Originally posted by NIR007@29/09/2006 שעה 17:27
ומה שמשמאל לאוגד תמיד נשוא גם?

ואפשר את כול הכללים לאוגד?
איך מה עושים כדי לגלות אוגד..??
כן , משמאל לאוגד זה נשוא תמיד גם.

כדי לזהות אוגד :
אם יש לך : היא , הוא , הם באמצע משפט או כל הטיה של השורש הי"י,
אז זה אוגד.

NIR007
30/09/2006, 16:50
מה מה זה ה"יש" "אין"

Mr.Brightside
30/09/2006, 17:00
Originally posted by NIR007@30/09/2006 שעה 16:50
מה מה זה ה"יש" "אין"
עניתי לך באי סי קיו.
אם אתה צריך עוד משהו , בוא לאיי סי , או שתשלח לי הודעה פרטית.