היום היה לי מבחן במתמטיקה, ובגלל שעזרתם לי קיבלתי 90 :)

עכשיו יש לי מחר מבחן בפיזיקה, אני דיי מוכן אבל יש לי בעיה עם כוח חיכוך.

אני יתן 2 שאלות אני מקווה שתענו לי עליהם.

1. גוף מונח על משטח אופקי. מפעילים עליו כוח F אופקי, אבל הגוף נשאר במקומו במצב זה:


א. כוח החיכוך הססטי שווה לכוח F.
ב. כוח החיכוך הסטטי גדול מכוח F.
ג. כוח החיכוך הסטטי קטן מכוח F.
4. לא ניתן לדעת את גודלו של כוח החיכוך הסטטי.

2. בול עץ א' מונח על בול עץ ב', ושניהם נגררים ימינה על ידי כוח F, הפועל על הגוף התחתון. אם ידוע שאין תנועה יחסית בין הגופים, הדבר מחייב ש:

א. כוח החיכוך הסטטי בין הגופים פועל על גוף א' בכיוון ימין.
ב. כוח החיכוך הסטטי בין הגופים פועל על גוף ב' בכיוון שמאל.
ג. גודל כוח החיכוך הסטטי הפועל על כל אחד מהגופים זהה.
ד. כל התשובות נכונות.

רק תגידו איזה מהם נכונה, ותנו נימוק מפורט.