תנאי שימוש והצהרת נגישותתנאי השימוש במערכת הפורומים של Elsf.Net

שימוש בפורומים כמוהו כהסכמה לכל סעיפי התקנון הבאים:

1. השימוש בפורומים בכל דרך שהיא בשפה הנושאת אופי גס, מעליב, מאיים, בוטה, מטריד, מבזה, מסית,
מתגרה, משתלח וכיוצא בזה, ו/או הטחת עלבונות אישיים כלפי כל אדם ו/או כלפי חברי הפורומים אסורים בתכלית.

2. אסור כל שימוש או פרסום בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) או בלתי מוסרי, או העשוי לפגוע
בתקנת הציבור או ברגשותיו, או העשוי להזיק או לפגוע בצורה כלשהי בציבור או בפרט כלשהו, בפרטיותו או בשמו הטוב.

3. פרסום או שימוש בקובץ העשוי לפגוע, להזיק, להסתיר, לשנות או להעביר קבצי מידע שברשות המשתמש ללא ידיעתו וללא הסכמתו, אסורים.
העלאתו במזיד של וירוס לפורומים תגרור סילוק מיידי של המשתמש ממערכת הפורומים.

4. העלאת פרסומת מסחרית מכל סוג שהוא בין אם בדרך ידיעה, מודעה או בכל דרך אחרת אסורים,
אלא למי שקיבל לשם כך היתר מפורש, מראש ובכתב מהנהלת הפורומים.

5. Elsf.Net רשאית לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר ולהשתמש בו לצורך שיפור השירותים שהיא מציעה,
לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים.

6. המידע/המכתב/התמונה שאת/ה מוסר לפרסום באתר מותר לקריאה לכל הגולשים.
כ"כ מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני יהיו שייכים ל- Elsf.Net והיא תוכל להשתמש בו בכל דרך הנראית לה.
Elsf.Net תוכל לפרסמו בכל מקום ובכל במה שתחפוץ ללא סייג.

7. היה ותרצה/י ליטול חלק בניהול כל שהוא של הפורומים, בכל תפקיד שהוא, יהיה זה מתוך התנדבות בלבד.
אין ולא יהיה יחסי עובד ומעביד בינך ובין Elsf.Net אלא אם ייכתב ביניכם חוזה עבודה מוסכם, חתום ומחייב.

8. חל איסור מוחלט לשלוח או להפיץ דואר "זבל" ו/או לשלוח ו/או להפיץ הודעות רבות בעניין זהה ו/או לגרום מטרד כלשהו למשתמשים אחרים בפורומים.
כמו כן חל איסור על שימוש בנתונים אישיים מהפורומים למטרה זו.

9. Elsf.Net רשאית, אך אינה מחויבת, להשעות או לסלק כל משתמש אשר יפר הוראות אלה או יפעל בניגוד לחוק בכל דרך אחרת.
מערכת האתר רשאית למחוק כל מידע שאינו עומד בתנאי תקנון זה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
כמו כן בכל מקרה שבו תידרש Elsf.Net על-ידי רשות מוסמכת, הפועלת מכוח סמכות חוקית, למסור עדות ו/או מידע המצוי ברשותה ובכלל זה כתובות(IP במידה שאלה מצויות בידה)
תפעל Elsf.Net על-פי החוק ותמסור את המידע הנדרש.

10. Elsf.Net אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות למסרים, ידיעות, פרסומים מכל מין וסוג שהוא, אופי הדיונים בפורומים ותוכנם, כולם או מקצתם,
והאחריות בעניין זה תחול על המשתמש/ת מפרסם/מת המידע או ההודעה, ועליו/ה בלבד. המערכת לא תישא באחריות כלשהי לנזק, תקלה, אובדן
וכיוצא בזה, אשר ייגרמו, אם ייגרמו, כתוצאה מפרסום כלשהו בפורומים או במידע שבהם, ובכלל זה שימוש במידע או ייעוץ מקצועי או המתיימר להיות כזה (כגון חוות דעת רפואיות או משפטיות).
האחריות על השימוש במידע הנמסר בפורומים ותוצאותיו יחולו על המשתמש/ת ועליו/ה בלבד.

11. Elsf.Net יכולה להשתמש בתכנים המפורסמים באתר על פי שיקול דעתה, יכולה לעדכן קישורים ולערוך תכנים בהתאם לשיקול דעתה, מעלה התוכן יוכל לבקש להסיר את התוכן באם הוא לא מעוניין שנעשה שימוש בתכנים שהועלו.

12. Elsf.Net אינה אחראית לכל שיבוש, תקלה, הפסקה, אי נוחות וכדומה שייגרמו, אם ייגרמו, במהלך השימוש באתר או כתוצאה ממנו.

13. השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם.
לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין אופיים של השירותים שמציע האתר, באם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

14. אנו ממליצים למשתמשים שלא לחשוף כל מידע, קובץ או פרט מזהה כלשהו, כגון כתובות או מספרי טלפון, על מנת למנוע הטרדות מצד משתמשים אחרים.
כאמור, Elsf.Net לא תהיה אחראית לכל נזק, מטרד וכיוצא באלה שייגרמו עקב חשיפת מידע כזה.
חברת Elsf.Net שומרת לעצמה את הזכות למחוק כל הודעה הכוללת פרטים אלה, וזאת על-פי שיקול דעתה הבלעדי.

15. סמכות השיפוט הבלעדית בכל תובענה הנוגעת ו/או הנובעת לאתר ו/או משימוש בו נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה והקריות.

16. Elsf.Net מוסמכת לשנות תקנון זה בכל עת ומבלי שתהא צריכה להודיע על דבר השינוי.
כל שינוי בתקנון יחייב את המשתמשים החל ממועד פרסומו באתר.


בברכה, צוות הנהלת Elsf.Net


הצהרת נגישות

אתר elsf.net מאמין שלכל אחד מגיע אינטרנט נגיש ונוח לקריאה ולגלישה, לצערנו, האתר נמצא על מערכת ישנה מאד עם תכנים של עשרות שנים אחורה. בלתי אפשרי להנגיש אותו במחיר סביר ובעבודה סבירה. ואנחנו משאירים אותו באוויר אך ורק לצורך תשתית קידום אורגנית.
אנחנו מנסים כל הזמן להתאימו לדפדנים ולנסות להביא לגולשים אתר נגיש ככל האפשר, אך הדבר מאד קשה בשל העובדה שאנחנו מוגבלים בשינויים הניתנים לבצע באתר ובקוד. באם נתקלתם באתר במשהו שאינו נגיש לכם, אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה ונשמח לחזור אליכם עם המידע הרלוונטי ולנסות להנגיש אותו כמה שניתן.


אחראי נגישות:
אייל מזרחי
טלפון: 073-2472153 (ניתן גם לשלוח וואטסאפ)
דואר אלקטרוני: info@webclub.co.il

הצהרת הנגישות עודכנה בתאריך: 28.08.2022סרטים לצפייה ישירה · משחקי דפדפן · משחקים להורדה · האבקות · פורום קידום אתרים · אחסון אתרים