הצג גיליון RSS

yoramhaver

שיטות חישוב משכנתא – מחשבון משכנתא

דרג פוסט זה
[B]שיטות חישוב משכנתא של ריבית משכנתא
[/B]יש שתי שיטות עיקריות לחישוב ריבית משכנתאות הגורמות לפערים גדולים בהחזר משכנתא חודשי ובהוצאות ריבית והצמדה רב שנתיות. אחת השיטות נקראת לוח סילוקין שפיצר והשנייה [B]לוח סילוקין משכנתא[/B] קרן שווה. ברירת המחדל של בנק למשכנתאות ללווה שלא מודע לשיטות השונות היא שיטת לוח שפיצר הגורמת בתקופה הראשונה להחזר הלוואה חודשי נמוך אך צוברת הוצאות ריבית והצמדה גבוהות יותר. הבנק מתפרנס מהכנסות הריבית וההצמדה ולכן הוא מעדיף את השיטה שהיא כאילו יותר נוחה ללווה אך מייקרת לו את עלויות המימון.
הערה - שיטת חישוב ריבית הלוואה כלשהי היא תמיד בשיטת מחשבון ריבית דריבית.
[B]חישוב משכנתא - לוח סילוקין משכנתא שפיצר
[/B]
[B] תוצאות מחשבון משכנתא שפיצר המתקבלות הן:
[/B]1. החזר הלוואה חודשי בשנים הראשונות נמוך עקב החזרי קרן הלוואה נמוכים ומרכיב ריבית הלוואה גבוה. בחצי השני של תקופת ההלוואה המצב מתהפך ובהחזר החודשי מרכיב החזרת הקרן גבוה ומרכיב ריבית הלוואה קטן
2. הוצאות ריבית והצמדה רב שנתיות בשיטת לוח שפיצר הן הרבה יותר גבוהות משיטת [B]חישוב משכנתא[/B] של לוח סילוקין קרן שווה
[B]הסבר לתוצאות מחשבון משכנתא שפיצר:
[/B]מכיוון שבשיטת [URL="http://kh-mortgage.co.il/Hishuv_Mashkanta.php"][B][U]חישוב משכנתא[/U][/B][/URL] של לוח שפיצר בחצי הראשון של תקופת ההלוואה החזרי הקרן נמוכים יחסית, זאת אומרת מחזיקים יותר זמן כספי בנק משכנתאות הלא ניתנים בחינם והיא עולה ללווה בתשלומי ריבית הלוואה והצמדתה גבוהים יותר משיטת לוח סילוקין קרן שווה.
החזר קרן נמוך בתקופה הראשונה מקל על הלווה כי ההחזרים החודשיים נמוכים יותר והלווה לכן טועה וחושב שקיבל הלוואה טובה אך אם הוא בודק את הוצאות הריבית וההצמדה בשיטת לוח שפיצר הוא יראה שזה עולה לו מאוד יקר בריבית וההצמדה הרב שנתית.
[B]חישוב משכנתא - לוח סילוקין משכנתא קרן שווה[/B]
[B]תוצאות מחשבון משכנתא המתקבלות בקרן שווה הן:
[/B]1.[B] מחשבון משכנתא[/B] קרן שווה יראה החזרי קרן ההלוואה קבועים ושווים לאורך כל תקופת ההלוואה אך הוצאות ריבית הלוואה החודשיות הולכות ויורדות מחודש לחודש. אנו מדברים כאן ללא השפעת מדד המחירים לצרכן, אינפלציה, על קרן ההלוואה.
2. הוצאות ריבית והצמדה רב שנתיות בשיטת מחשבון משכנתא קרן שווה הן הרבה יותר נמוכות משיטת לוח סילוקין שפיצר
[B]הסבר לתוצאות מחשבון משכנתא קרן שווה:
[/B]מכיוון שבשיטת [URL="http://kh-mortgage.co.il/Mortgage_Calculator.php"][B][U]מחשבון משכנתא[/U][/B][/URL] קרן שווה החזר ההלוואה החודשי, בתקופה הראשונה, יחסית גבוה וכולל בתוכו מרכיב קרן גבוה יותר משיטת לוח שפיצר, זאת אומרת אנו מחזירים מהר יותר בתקופה הראשונה את חוב בנק משכנתאות וקרן החוב יורדת מהר יותר משיטת לוח שפיצר. למעשה מחזיקים פחות זמן כספים, קרן גבוהה, של הבנק ולכן הוצאות ריבית משכנתה והצמדתה הרב שנתיות יהיו נמוכות יותר מאשר [B]לוח סילוקין משכנתא[/B] שפיצר. כעקרון שיטת קרן שווה כדאית יותר מבחינה כלכלית ללווה שיכול לעמוד בהחזרי הלוואה גבוהים יותר בתקופה הראשונה.

כותב המאמר: קובי חבר, [URL="http://kh-mortgage.co.il/Mortgage_Advisor_Duties.php"][B]יועץ משכנתאות[/B][/URL] בכיר, מנכ"ל KH ייעוץ משכנתאות

[LEFT][LEFT][COLOR=#fafafa !important]

[/COLOR][/LEFT]

[IMG]http://www.google.com/uds/css/small-logo.png[/IMG]
[LEFT][COLOR=#fafafa !important]

[/COLOR][/LEFT]
[IMG]http://www.google.com/uds/css/small-logo.png[/IMG][/LEFT]

תגובותסרטים לצפייה ישירה · משחקי דפדפן · משחקים להורדה · האבקות · פורום קידום אתרים · אחסון אתרים